Welkom in de cursusomgeving

Cursus uitleg Blijvend Resultaat

Yes! Je gaat aan de slag met de cursus Blijvend Resultaat. Natuurlijk ben je vrij om te bepalen hoe snel de cursus doorloopt. Wel willen je het advies meegeven om de eerst een week af te ronden, voordat je met de volgende week verder gaat. De verantwoording ligt bij jezelf. Hoe meer je erin steekt, hoe meer je er voor terug krijgt!

De cursus duur is 4 weken en ook zeker een aanraden om dit binnen dit tijdsbestek te volgen. Na deze 4 weken heb je nog 6 weken toegang en kun je alles nog eens op je gemak terug lezen en bekijken. De reden dat wij die 4 weken aanraden, is omdat je in beperkte tijd met volledige focus en commitment het uiterste uit jezelf kan halen en er het meeste mee bereikt. 

Elke module (week) zal bestaan uit een Videoles, een werkboek en een live coaching sessie met Q&A!

Benodigdheden die wij aanraden voor de uitvoering van de opdrachten van de cursus:

  • Notebook. Door je opdracht uitwerking echt op te schrijven, kunnen je hersenen het beter opslaan.

  • Je kunt er eventueel ook voor kiezen om de PDF werkboek uit te printen en daarop de uitwerking te schrijven.

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.