Welkom in de cursusomgeving

Cursus uitleg Positiviteit & zelfvertrouwen in opvoeding

Yes! Je gaat aan de positiviteit en zelfvertrouwen van je opvoeding werken met deze cursus. Natuurlijk ben je vrij om te bepalen hoe snel de cursus doorloopt. Wel willen je het advies meegeven om de eerst een week af te ronden, voordat je met de volgende week verder gaat. De verantwoording ligt bij jezelf. Hoe meer je erin steekt, hoe meer je er voor terug krijgt!

De reden dat je 4 weken toegang hebt op het programma na aanschaf, is omdat je in beperkte tijd met volledige focus en commitment het uiterste uit jezelf kan halen en er het meeste mee bereikt. 

Benodigdheden die wij aanraden voor de uitvoering van de opdrachten van de cursus:

  • Notebook. Door je opdracht uitwerking echt op te schrijven, kunnen je hersenen het beter opslaan.

  • Je kunt er eventueel ook voor kiezen om de PDF werkboek uit te printen en daarop de uitwerking te schrijven.

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.