Welkom in de cursusomgeving

Cursus uitleg Result Groepcoaching

Yes! Je gaat 12 weken aan jezelf werken. Elke zondag om 21.00 uur ga ik live binnen het cursus gebied en zal alles in het teken staan van jouw persoonlijke ontwikkeling, een opdracht en een Q&A. Waarmee jij geholpen wordt om jouw doelen te bereiken. Ik neem jouw pijnpunten weg, je obstakels waardoor jij gewoontes gaat doorbreken om uiteindelijk blijvende resultaten te behalen. 

Naast de live sessie, kun je altijd de voorgaande sessies terug kijken. Het cursusgebied blijft beschikbaar voor 12 weken vanaf 1 november 2020 geteld. 

Benodigdheden die wij aanraden voor de uitvoering van de opdrachten van de cursus:

  • Notebook. Door je opdracht uitwerking echt op te schrijven, kunnen je hersenen het beter opslaan.

  • Laptop of telefoon waarop je de livesessie kunt bijwonen.

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.